Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 1, 2023

בפרק זה ניצן ורבקה משוחחות עם פרופ' אבישלום וסטרייך על הנושא של גט מהרש"ם, גט אשר נעשה באופן כזה שלאחריו ניתן להפקיע את הקידושין. מהם השורשים התלמודיים של גט מהרש"ם? נסקור את המושגים ההלכתיים של הפקעת קידושין, ביטול קידושין וביטול הגט. 

איך ומתי נולד הרעיון של "גט מהרש"ם"? למה ומי התנגדו לגט הזה? האם זה מתקיים היום בבתי הדין הרבניים? האם זה יכול להוות פתרון עבור בעיית הממזרות? 

הפרק הוא ארוך במיוחד ונכנס לפרטי דברים הלכתיים, מעבר למה שאנחנו בדרך כלל עושות. 

פסק דין מבית הדין האזורי בנוגע לגט מהרש"ם

פסק דין מבית הדין בנוגע לגט מהרש"ם

מרכז צדק לנשים