Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2023

בימי מלחמה קשים ניצן ורבקה מדברות על נשים שעלולות להיות עגונות כתוצאה מפציעה קוגניטיבית ובלתי הפיכה של בן הזוג או היעדרות ונפילה בשבי. כדי למנוע מראש עגינות האיש יכול לחתום טרם יציאתו לקרב על שטר הרשאה לגט -  "שטר ביטחון". ניצן ורבקה מראיינות את הרב יוני רוזנצווייג אשר ביוזמתה של ניצן ויחד איתה ניסח את שטר הביטחון. הרב יוני מסביר על עקרונות המסמך וכיצד באופן פרקטי ניתן לחתום עליו.

לינק לשטר הביטחון של מרכז צדק לנשים

מאמר של הרב יוני רוזנצוויג על שטר הביטחון

 הפרק מוקדש לזכרו של חיים כצמן ז"ל שנרצח בשמחת תורה בביתו בקיבוץ חולית על ידי מחבלים אכזריים.